Flere Tænkepauser

Public ContentAnyone can view this post

Vi glæder os til at fortsætte med at afholde Tænkepauser. I februar og marts måneder kommer de til at være i Cafe Retro i indreby. Derefter håber vi på at fortsætte i Mellemrummet i nogle uger.  

We look forward to continue to hold more Thought Pauses. In February and March, they will be in Cafe Retro downtown. After that, we hope to continue for a few weeks in Mellemrummet. 

Share