Tænkepause/Thought Pause

Public ContentAnyone can view this post

Tænkepause – (NB: English description below)

Vi har alle brug for en tænkepause en gang imellem. Men det er ikke altid, at vi er så gode til at tage os tiden til det. 

Derfor inviterer Cafe Retro og Kvækerne til et mentalt pusterum midt i hverdagens travlhed. I caféens hyggelige og fordomsfrie omgivelser inviterer vi dig til at slukke mobilen, lukke computeren, sætte dig til rette og blot dele stilheden i fællesskab med andre.

Tænkepausen består af 30 minutters stilhed, efterfulgt af 30 minutters samtale og refleksion. I stilheden kan vi få lidt ro i vores travle hoveder. Og efterhånden som tiden går, kan der dukke spørgsmål eller tanker op, som vi ellers ikke har roen eller tiden til at tænke til ende. Hvis du vil, kan du undervejs i stilheden skrive disse tanker ned og lægge dem anonymt i en lille skål, så de efterfølgende kan inspirere andre til samtale og refleksion. Du vælger selv, om du har lyst til at deltage i disse samtaler.

Tænkepauserne finder sted på Café Retro Knabrostræde 26, 1210 København K kl. 16.30 fire onsdage i februar og marts måned: 
Onsdag d. 8. feb
Onsdag d. 22. feb
Onsdag d. 8. marts
Onsdag d. 22. marts

Tænkepausen er inspireret af Kvækernes stille andagt, og er et forsøg på at give et indblik i en stille praksis, som normalt forbindes med asiatiske trosretninger. Men man behøver altså ikke at kigge mod øst for at finde indre ro. 

Thought Pause
We all need to take a break from thinking every once and a while, but we aren’t always so great at taking the time out to do so. 

Therefore, Café Retro in cooperation with Quakers has decided to invite you to take a mental break right in the middle of the daily grind. Within the café’s cozy and non-judgmental walls, we invite you to turn off your cellphone, close your laptop, sit comfortably and simply share a moment of community silence together. 

Thought Pause consists of 30 minutes of silence, followed by 30 minutes of conversation and reflection. Silence allows us to calm our busy minds. After a while, thoughts or questions may pop up that we don’t usually have time or patience to think all the way through. If you like, you can write these thoughts down anonymously during the silence and put them in a little bowl. They will then be used as inspiration during the conversation and reflection period. It is of course 100% voluntary to participate in the reflection round. 

These mental breaks will happen at Café Retro, Knabrostræde 26, 1210 København K at 4:30pm over four Wednesdays in February and March
Wednesday, Feb. 8
Wednesday, Feb. 22
Wednesday, Mar. 8
Wednesday, Mar. 22

Thought Pause is inspired by the Quaker silent form of worship and is an attempt to give you a bit of insight into a practice that is normally coupled to Asian faiths, but one doesn’t have to look east to find inner peace. 

Share