Er der et liv efter døden?

Public ContentAnyone can view this post

God knows, because we don't! Vi er ikke i besiddelse af en guddommelig viden om dette spørgsmål, der øvrigt nok aldrig bliver endegyldigt besvaret (bortset fra når man dør, naturligvis !). Baseret på kvækernes 350 år gamle erfaringer er der imidlertid ikke noget, der antyder at der sker noget forfærdelig, snarere tværtimod. Kvækere har generelt ikke helvedet og dets påståede pinsler på tros-programmet.

For de fleste kvækere er det af større betydning hvordan vi lever dette liv bedst muligt, til gavn og glæde for flest muligt. Så må døden klare sig selv!

Share