Tror kvækerne på bibelen?

Public ContentAnyone can view this post

Egentligt er spørgsmålet uden mening. Man kan tro på Gud, men at tro på en bog, er lidt mere tvivlsom. De fleste kvækere hælder til den opfattelse, at Bibelen er guddommeligt inspireret, men dog stadig en bog skrevet af, og redigeret at, mennesker (kirkemøderne i Nicæa år 325 og Konstantinopel år 381). Amerikanske kvækere af mere evangelisk tilsnit lægger sig mere op ad en traditionel protestantisk tolkning og tillægger derfor bibelen langt større betydning en liberale kvækere (som de danske).

Share