Kvækerne, Vennernes Religiøse Samfund

Den stille andagt finder sted den første søndag hver måned kl. 10 til 11 

Udover den første søndag hver måned har vi nu et par ekstra andagter i 2024:
18. februar 
17. marts 
21. april. 

Alle er velkomne! Vi har stort set altid gæster der ikke er kvæker 

Send gerne spørgsmål, mm. til kvaekerne@gmail.com

Kvækerne er et kristent fællesskab, også kendt under navnet "Vennernes Religiøse Samfund". Vores tro er mangfoldig og rummer mange forestillinger om Gud. Dét der binder os sammen er vores tro på at der findes noget værdifuldt—guddommeligt endda—der skal respekteres og erkendes, i et hvert menneske uanset nationalitet, køn, race, seksualitet, alder, eller andre ting der gør os forskellige. Udtryk som "Det indre lys", "Sandheden", "Forandringskraften", eller "Det af Gud i ethvert menneske" forsøger at sætte ord på den guddommelige del i folk der er det centrale del i vores tro.

Et væsentligt træk ved Vennernes Samfund er den stille andagt, også kaldet for Møde. Det ligner en unguidet meditation. Næsten hvert Møde kommer der folk der blot vil dyrke stille meditation i fællesskab med andre‚ uden at have nogen officiel tilknytning til kvækere‚ og det må man også godt. Disse mennesker bliver betragtet som "Venners venner" og er altid velkomne. Sammen søger vi åndelig ledelse, men der er ingen præst eller leder. Den åndelige oplevelse er personlig og ingen vil eller kan fortælle dig hvordan den skal opleves.

Det sker, at der intet siges under andagten, men en gang i mellem brydes stilheden, når nogen føler at have fået et budskab at bringe videre.

ENGLISH:

Meeting for Worship is the first Sunday of every month from 10:00 to 11:00

We now also have a few extra meetings for worship in 2024 on top of the usual first Sunday of the month: 
18th  february 
17th March
21st April 

Anyone is welcome! We almost always have visitors and attenders that are not quaker

Please send inquiries, etc. to kvaekerne@gmail.com 

Quakers are a religious community, also known as "the Religious Society of Friends". It has its roots in Christianity, but there is broad diversity among quakers in the world today. What keeps us together as a diverse religious community is our central belief that there is something valuable -- even divine -- that should be listened to and respected, in every person regardless of gender, race, sexual orientation, age, nationality or other things that make us different. Expressions such as "the inner light", "the Truth", "the force of change" or "that of God in every person" are merely attempts to put a name on this piece of divinity in people that is so important for our faith.

One main characteristic of the Society of Friends, is the silent worship, also called Meeting. On the surface it looks like a type of unguided, mindfulness meditation. Nearly every Meeting people come that just want to practice meditation in the company of others, without having any official attachment to quakers. These visitors are always welcome and we accept them into our greater community as "friends of Friends". Together we seek spiritual leadership, but we have no priest or leader. The spiritual experience is personal and it is up to ones self to understand and create ones own relation to the inner light.

There is no sermon or programmed speech during the silent worship, but should someone, anyone, feel moved to stand up and deliver a message that they feel has come from listenting to the inner divine, then the silence may be broken for a moment while the person delivers his or her message. Afterwards, the person sits down and the silence continues as before.

What's New

Signature Image: 
  1. Take heed, dear Friends, to the promptings of love and truth in your hearts. Trust them as the leadings of God whose Light shows us our darkness and brings us to new life.
Public
Public

Various community and peace building workshops were put together over the four days we met at Nordiska Folkhögskolan. See the slideshow for some of the results. 

Public

Tænkepause – (NB: English description below)

Vi har alle brug for en tænkepause en gang imellem. Men det er ikke altid, at vi er så gode til at tage os tiden til det. 

Derfor inviterer Cafe Retro og Kvækerne til et mentalt pusterum midt i hverdagens travlhed. I caféens hyggelige og fordomsfrie omgivelser inviterer vi dig til at slukke mobilen, lukke computeren, sætte dig til rette og blot dele stilheden i fællesskab med andre.

Public

se videoen om den stille andagt 

Public

En lille pjece på 39 sider som forsøger at give et indblik i hvad den stille andagt går ud på:

1. Er meditation og kvækerandagt det samme?

2. At sætte sig til rette i andagten.

3. At tage del i andagten.

Public

Worship with us!

Københavns Kulturcenter
Drejervej 15, 4. sal
2400 københavn
Denmark
Den stille andagt finder sted kl 10.00 til 11.00 den første søndag hver måned. Alle er velkomne! Kontakt os på kvaekerne@gmail.com
Meeting for Worship is from 10:00am to 11:00am the first Sunday of every month. Everyone is welcome! Please contact us at kvaekerne@gmail.com
Drejervej 15, 4. sal
2400 København NV
Denmark